Sunday, June 6, 2010

Togu au, Tuhan

Sai pature au, Tuhan

togu au mardalan

di dalanMi na tigor i.....

Sai asi ma roham

mangida hami anakMon......

No comments:

Post a Comment