Tuesday, January 31, 2012

FOREVER FRIENDS

untuk bou, junita, dan siska :)


Thursday, January 5, 2012

terima kasih Tuhan

terima kasih Tuhan
aku masih kau beri harapan
terima kasih Tuhan 
aku masih kau beri anugrah
terima kasih Tuhan
kau menegurku

maaf Tuhan 
bila ku selalu berharap
maaf Tuhan
bila ku selalu meminta
maaf Tuhan
bila ku selalu melakukan kesalahan

syukur bagi-Mu Tuhan
harapan itu tidak sirna