Monday, April 4, 2016

#Day 31: Inangku Na Bujur

Lungun tumang, siholan bani inang pakon bapak

siholan au bamu , au borumon
siholan bamu inang
sonaha do barita mu
inang ku nabujur

huyum na lamlam hinan
manroyut nuan
angkulamu na gogoh hinan
domma gundung hape ai nuan
mansarihon hanaion

No comments:

Post a Comment